Usługi BHP

Laboratorium EKOPEX oferuje:

  • Przeprowadzanie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy
  • Ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy (identyfikacja czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy, wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy, analiza i dokumentowanie ryzyka)
  • Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy