Badania w pomieszczeniach i obiektach użyteczności publicznej

Laboratorium EKOPEX oferuje pomiary:

  • Zanieczyszczeń emitowanych z materiałów budowlanych