Badania środowiska pracy

Laboratorium EKOPEX oferuje kompleksowy zakres badań czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Nasza oferta obejmuje pomiary:

 • Zapylenia
 • Substancji chemicznych
 • Metali
 • Hałasu
 • Oświetlenia elektrycznego
 • Wydatku energetycznego
 • Mikroklimatu: gorącego, umiarkowanego, zimnego
 • Wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach
 • Tlenku węgla, tlenku azotu, ditleneku azotu
 • Drgań mechanicznych o ogólnym i miejscowym działaniu na człowieka
 • Dobieramy ochronniki słuchu

Oferta skierowana jest do wszystkich zakładów pracy, które zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kodeksie pracy z 26.06.1974 (Dz. U z 1998 r. Nr 21 poz.94) powinny wykonywać badania czynników szkodliwych w środowisku pracy.