W każdym miejscu, w którym mogą występować chemiczne, fizyczne lub biologiczne szkodliwe warunki pracy, trzeba wykonać szczegółowe pomiary i badania środowiskowe. Częstotliwość, z jaką zostają powtarzane wszystkie procedury, zależy od wysokości pomiarów NDS i NDN, czyli najwyższego dopuszczalnego stężenia i najwyższego dopuszczalnego natężenia. Laboratorium środowiskowe musi również wykonać precyzyjne badania w sytuacji, gdy zakład, magazyn produkcyjny czy jakikolwiek inny obiekt przechodzi zmiany, które mogą w jakikolwiek sposób odbić się na obecności szkodliwych czynników.

Nasze laboratorium badań środowiska pracy swoje usługi kieruje do klientów z różnych obszarów przemysłowych. Kompleksowe badania i pomiary środowiskowe przeprowadzamy między innymi w placówkach dydaktycznych, warsztatach samochodowych, zakładach produkcyjnych, czy laboratoriach chemicznych na terenie całego kraju.

Wykonywane przez naszą firmę procedury uświadamiają pracodawców o warunkach pracy panujących w zakładzie i umożliwiają im powzięcie kroków mających na celu zapewnienie pracownikom możliwie najbezpieczniejszych warunków pracy.