Badania środowiska ogólnego

Laboratorium EKOPEX oferuje pomiary :

  • Hałasu przemysłowego

Pomiary wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1542).