Badania środowiska ogólnego

W laboratorium EKOPEX doświadczony zespół pracowników zajmuje się wykonywaniem profesjonalnych badań środowiska ogólnego.

Dokonujemy pomiarów hałasu, który pochodzi z różnorodnych instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych (z wyjątkiem hałasu impulsowego). Uzyskiwane przez nas wyniki charakteryzują się najwyższym stopniem wiarygodności.

W pomiarach wykorzystujemy metodykę referencyjną, która jest zgodna z Załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2019, poz. 2286 z późniejszymi zmianami).