Badania do ZUS

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy.

Pomiary wykonywane są przed i po wykonaniu modernizacji. Uzyskane wyniki badań porównuje się z założeniami i ocenia stopień skuteczności wdrożonych działań.