Badania do ZUS

W laboratorium Ekopex zespół specjalistów wykonuje profesjonalne badania i pomiary środowiska pracy, które są niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy.

Pomiarów dokonujemy przed wykonaniem modernizacji przestrzeni pracowniczej, jak i po zrealizowaniu tej modernizacji. Uzyskane wyniki badań są następnie porównywane z założonymi parametrami, by potem było możliwe dokonanie oceny stopnia skuteczności wdrożonych działań.