Laboratorium

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 1101 w zakresie badań zapylenia powietrza, próbkowania pyłów przemysłowych, substancji organicznych i nieorganicznych, metali, hałasu oraz parametrów oświetlenia

Badania do ZUS

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS…

Badania środowiska ogólnego

Laboratorium EKOPEX oferuje pomiary : Hałasu przemysłowego

Badania środowiska pracy

Laboratorium EKOPEX oferuje kompleksowy zakres badań czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Usługi BHP

Przeprowadzanie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy…