Laboratorium Badań Środowiskowych

Niezależnie od branży i prowadzonej działalności zakłady magazynowe i produkcyjne oraz obiekty i budynki użyteczności publicznej zobowiązane są do zapewnienia w możliwie największym stopniu bezpieczeństwa osobom tam zatrudnionym oraz przebywającym. Od poziomu zapylenia powietrza, obecności pyłów przemysłowych, substancji organicznych i nieorganicznych, metali oraz hałasu i parametrów oświetleniowych zależy to, jakie normy i zasady odnośnie bezpieczeństwa i higieny muszą zostać przyjęte w danym miejscu.

W placówkach i miejscach pracy, w których panują szkodliwe warunki biologiczne, fizyczne lub chemiczne, laboratorium badań środowiska pracy musi wykonać pomiary środowiskowe. Muszą one być przeprowadzone w ciągu miesiąca od rozpoczęcia działalności, a następnie powtarzane z częstotliwością, którą określa się na podstawie stężenia NSD (najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie).

Profesjonalne pomiary środowiskowe

Ekopex Laboratorium Badań Środowiskowych sp. z o.o. to laboratorium środowiskowe akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów zapylenia powietrza, próbkowania pyłów przemysłowych, substancji organicznych i nieorganicznych, metali, pomiarów dźwięku (hałasu) oraz parametrów oświetlenia.

Już od ponad dwudziestu pięciu lat specjalizujemy się w wykonywaniu szerokiego zakresu badań i pomiarów środowiska pracy i ogólnego środowiska zewnętrznego. Przeprowadzamy także identyfikację zagrożeń w miejscu pracy oraz dokonujemy oceny ryzyka zawodowego.

Nasze laboratorium wykonuje również badania środowiskowe i pomiary, które są konieczne, by utrzymać dofinansowanie ZUS na poprawę warunków pracy. Precyzyjne i szczegółowe badania wykonujemy zarówno przed dofinansowaniem, jak i po zakończeniu wynikających z niego modernizacji.

Szerokie grono odbiorców z całej Polski

Współpracujemy z innymi akredytowanymi laboratoriami oraz jednostkami naukowo-badawczymi, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi na wysokim poziomie merytorycznym.

Swoje usługi oferujemy różnorodnym instytucjom, zakładom i obiektom na terenie całego kraju. Badania i pomiary przeprowadzaliśmy już między innymi w laboratoriach chemicznych, placówkach dydaktycznych, szkołach i uczelniach wyższych, zakładach produkcyjnych i magazynowych, warsztatach samochodowych, drukarniach czy stoczniach. Szerokie i zróżnicowane grono dotychczasowych klientów oraz posiadane rekomendacje są nie tylko potwierdzeniem naszego profesjonalizmu, ale również gwarancją tego, że nasze usługi są przeprowadzone w rzetelny i precyzyjny sposób.