Laboratorium Badań Środowiskowych

Ekopex Laboratorium Badań Środowiskowych sp. z o.o. to laboratorium badawcze akredytowane przez PCA w zakresie badań zapylenia powietrza, próbkowania pyłów przemysłowych, substancji organicznych i nieorganicznych, metali, badań dźwięku (hałasu) oraz parametrów oświetlenia.

Od ponad dwudziestu lat specjalizujemy się w wykonywaniu szerokiego zakresu badań i pomiarów środowiska pracy i ogólnego środowiska zewnętrznego. Przeprowadzamy także identyfikację zagrożeń w miejscu pracy oraz dokonujemy oceny ryzyka zawodowego.

Współpracujemy z innymi akredytowanymi laboratoriami oraz jednostkami naukowo-badawczymi, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi na wysokim poziomie merytorycznym.

Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju.