Badania do ZUS
  • open panel

Badania do ZUS

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy. Pomiary wykonywane są przed i po wykonaniu modernizacji. Uzyskane wyniki badań porównuje się z założeniami i ocenia stopień skuteczności wdrożonych działań.

© 2016 Laboratorium Badań Środowiskowych
Powered By DynamiX